Zalety

 

Uniwersalne zastosowanie

Dzięki dobraniu odpowiedniej grubości elektrod, użytych materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych jesteśmy w stanie zaoferować rozwiązania szyte na miarę dla szerokiej skali zastosowań i dla wielu branż.

Konstrukcja dużych ogniw

Dzięki niskiej rezystancji wewnętrznej i wewnętrznemu chłodzeniu elektrolitem można konstruować duże ogniwa o pojemności wyższej niż ta, którą można uzyskać w obecnych akumulatorów litowych.


Bezpieczeństwo

Akumulatory HE3DA mają niewątpliwie znacznie lepsze parametry bezpieczeństwa. Nie palą się i nie wybuchają ze względu na brak substancji organicznych (z wyjątkiem elektrolitu), niską rezystancję wewnętrzną i możliwość pracy w trybie potencjostatycznym. Na zdjęciu widać absolutnie niepalną ceramiczną izolację = separator, która oddziela ( izoluje ) anodę i katodę.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Film z testów zderzeniowych 

 
 

     

Parametry techniczne

Technologia HE3DA® ma doskonałe parametry techniczne:

 • Pojemność systemu akumulatorowego wynosi ponad 500 Wh/litr

 • Kilowatogodzinowy moduł zapewnia piętnaście razy wyższą moc maksymalną, niż w technologiach stosowanych obecnie.

 • Efektywność powyżej 95 %

 • Żywotność powyżej 8 000 cykli

Parametry ekonomiczne

 • Niskie koszty produkcji ogniwa.

 • Prostota procesów produkcji przynosi niskie koszty inwestycyjne i operacyjne.

 • Standardowe materiały wyjściowe i brak balastu dają niskie koszty materiałowe.

 • Niskie koszty instalacji ogniw w magazynie dużej pojemności.

 • Nieduże wymagania w zakresie chłodzenia i wewnętrzne chłodzenie elektrolitem.

 • Możliwość wykorzystania nowej koncepcji bardzo prostego systemu battery management.

 • Niskie koszty eksploatacyjne.

 • Niskie koszty magazynowania energii elektrycznej.

 • Masowe wykorzystanie akumulatorów HE3DA w energetyce i innych branżach.

 Potencjał dalszego rozwoju patrz Zastosowania HE3DA TUTAJ 

Technologia akumulatorów litowych 2D, stosowanych obecnie, osiągnęła swoje maksimum rozwoju technicznego, choć do tej pory nie rozwiązano niektórych problematycznych kwestii, zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa. Producenci tych akumulatorów skupiają się już tylko na obniżaniu ceny akumulatorów poprzez oszczędności uzyskiwane dzięki produkcji w olbrzymich wytwórniach. Technologia HE3DA® jest dopiero na początku swoich możliwości, a potencjał jej dalszego rozwoju jest bardzo duży.  

 Możliwości recyklingu i odzysku

Obecnie koszty recyklingu wynoszą 5 % wartości akumulatora i w zasadzie jest to tylko opłata za ekologiczną likwidację, a nie za proces odzysku.

Akumulatory HE3DA® nadają się do odzysku w 100%, dlatego również w tym zakresie przynoszą znaczne oszczędności.