Výhody

 

Univerzálne využitie

Voľbou hrúbky elektród, použitých materiálov a konštrukčného riešenia je možné ponúknuť na mieru šité riešenia pre širokú škálu odvetví.

Konštrukcia veľkých článkov

Vďaka nízkemu vnútornému odporu a vnútornému chladeniu elektrolytom je možné konštruovať veľké články
s rádovo vyššou kapacitou, než dosahujú súčasné lítiové batérie.


Bezpečnosť

Batérie HE3DA majú nepochybne oveľa lepšie bezpečnostné parametre. Nehoria ani neexplodujú vďaka absencii organických látok (okrem elektrolytu), nízkemu vnútornému odporu a možnosti pracovať v potenciostatickom režime. Na fotografii môžete vidieť absolútne nehorľavú keramickú izoláciu = separátor, ktorý oddeľuje (izoluje) anódu a katódu.                                                                                                                          Video z crash testu horenia 

 
 

     

Technické parametre

Technológia HE3DA® má špičkové technické parametre:

 • Kapacita batériového systému až viac ako 500 Wh/l.

 • Kilowatthodinový modul poskytuje pätnásťkrát vyšší maximálny výkon ako technológie využívané
  v súčasnosti.

 • Účinnosť viac ako 95 %.

 • Životnosť viac ako 8 000 cyklov.

Ekonomické parametre

 •  Nízke výrobné náklady článkov.

 • Jednoduchosť výrobných procesov prináša nízke investičné a prevádzkové náklady.

 • Štandardné materiálové vstupy a absencia balastu umožňujú nízke materiálové náklady.

 • Nízke náklady na inštaláciu článkov do veľkokapacitného zdroja.

 • Nízke nároky na chladenie a vnútorné chladenie elektrolytom.

 • Možnosť využitia novej koncepcie veľmi jednoduchého battery management systému.

 • Nízke prevádzkové náklady.

 • Nízke náklady na uskladnenie elektrickej energie.

 • Masové využitie HE3DA akumulátorov v energetike a ďalších odvetviach.

 Potenciál ďalšieho rozvoja pozrite si Použitie HE3DA TU 

Technológia 2D lítiových akumulátorov využívaných v súčasnosti dosiahla svoje technické maximum, aj keď sa doteraz nevyriešili problémy v niektorých oblastiach, najmä čo sa týka bezpečnosti. Výrobcovia týchto batérií sa už sústreďujú iba na zníženie ceny akumulátorov využitím úspor z rozsahu pri výrobe v obrích továrňach. Technológia HE3DA® je ešte len na začiatku využitia svojich možností a potenciál jej ďalšieho rozvoja je veľký.

 Recyklovateľnosť

V súčasnosti sú náklady na recykláciu 5 % hodnoty batérie a v podstate ide len o poplatok za ekologickú likvidáciu, nie recykláciu.

Akumulátory HE3DA® sú zo 100 % recyklovateľné, takže aj v tejto oblasti dochádza k významným úsporám.