Výrobná hala  dostavaná

pri Ostrave, 1. časť 9/2020

 Firma MES, a. s., je výrobcom batérií a celých úložísk HE3DA v Hornej Suchej v Českej republike.


Spustenie sériovej výroby
a začiatok predaja – 2. kvartál 2021.

Je spustená plne automatická linka 4,0 na 1 kWh batérie.


 

Deň otvorených dverí 
Horní Suchá, 17. 9. 2020